Header Ads

Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài

 Về thời gian, nội dung, hình thức, giải thưởng Cuộc thi

- Thời gian tham gia thi: Từ ngày 08/11/2022 đến ngày 25/11/2022.

- Nội dung thi: Các quy định về quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài, người gốc Việt Nam; pháp luật về cư trú, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; bầu cử; xuất cảnh, nhập cảnh; đất đai, nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài cũng như chính sách của Nhà nước Việt Nam trong việc thu hút ưu đãi, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong mọi lĩnh vực.

- Thí sinh tham gia đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website của Cuộc thi https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen/Pages/CuocThiTT.aspx hoặc trên banner Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

CÔNG VĂN CỦA THỊ ĐOÀN GIÁ RAI - XEM TẠI ĐÂY

THAM GIA CUỘC THI - BẤM VÀO ĐÂY

>> Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Giá Rai, nhiệm kỳ 2022 - 2023
>> TIN HỌC GIÁ RAI trên VCNET. Đăng ký tham gia ngay!

>> TIN HỌC GIÁ RAI đang hoạt động trên Lotus. Tham gia ngay!

>> Trang cá nhân của TIN HOC GIA RAI trên GAPO. Đăng ký tài khoản Gapo ngay!

No comments

Powered by Blogger.