Header Ads

Đăng ký Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam

>> Giới thiệu Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam

1. Loại hình thông tin

Cổng thông tin được thể hiện trên 02 loại hình thông tin: website và ứng dụng di động.

2. Tên miền

- Website:

- Tên ứng dụng di động (trên CH Play (trên Android), App Store (trên iOS)): Sáng tạo trẻ.

Đăng ký Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam

3. Xem thống kê ý tưởng - XEM TẠI ĐÂY

4. Lĩnh vực ngành ý tưởng - XEM TẠI ĐÂY

5. Mẫu nhập ý tưởng - XEM TẠI ĐÂY

6. Hướng dẫn đăng ký:


Truy cập vào trang

Điền đầy đủ thông tin vào các ô như bên dưới:

Tỉnh thành đoàn hoặc tương đương: Chọn Tỉnh/Thành phố Bạc Liêu

Đoàn quận huyện hoặc tương đương: Chọn Huyện/hoặc tương đương Thị xã Giá Rai

Đoàn/Chi đoàn cơ sở: Đoàn cơ sở Phường 1

7. Đăng ký ý tưởng


Nguồn: Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam

No comments

Powered by Blogger.