Header Ads

Gợi ý đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XII

Nộp minh chứng hình ảnh đoàn viên kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XII - BẤM VÀO ĐÂY
  
Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Cuộc thi nhằm mục đích kiểm tra những kiến thức liên quan đến kết quả đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và văn bản Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Thời gian tổ chức cuộc thi là từ 14h ngày 8/3 đến hết ngày 30/4/2023.

Gợi ý Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XII - BẤM VÀO ĐÂY

No comments

Powered by Blogger.