Header Ads

Bài toán và thuật toán môn Tin học 10: Thuật toán giải phương trình bậc nhất và giải phương trình bậc 2

1/ Sơ đồ khối giải phương trình bậc nhất: ax + b = 0
Sơ đồ khối giải phương trình bậc nhất
2/ Sơ đồ khối giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0
Bài toán và thuật toán môn Tin học 10: Thuật toán giải phương trình bậc 2
3/ Giải phương trình bậc 2 bằng ngôn ngữ lập trình Pascal: Download TẠI ĐÂY

2 comments:

  1. Vẽ lưu đo thuật toán hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

    ReplyDelete
  2. Kỉ niệm khó quêm, ngày xưa giải bài tập này trên bảng nó khó hơn trên máy tính rất nhiều. Giải xong mình ghi thêm dòng hiển thị tên tác giả: Tên của tôi. Thế là cô giáo sợ cả lớp không hiểu dòng code đó thế là cô giải thích 1 loạt. Thấy mà vui, mát dạ hoaky68

    ReplyDelete

Powered by Blogger.