Header Ads

Bài toán và thuật toán môn Tin học 10: Thuật toán giải phương trình bậc nhất và giải phương trình bậc 2

1/ Sơ đồ khối giải phương trình bậc nhất: ax + b = 0
Sơ đồ khối giải phương trình bậc nhất
2/ Sơ đồ khối giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0
Bài toán và thuật toán môn Tin học 10: Thuật toán giải phương trình bậc 2
3/ Giải phương trình bậc 2 bằng ngôn ngữ lập trình Pascal: Download TẠI ĐÂY

4 comments:

 1. Vẽ lưu đo thuật toán hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

  ReplyDelete
 2. Kỉ niệm khó quêm, ngày xưa giải bài tập này trên bảng nó khó hơn trên máy tính rất nhiều. Giải xong mình ghi thêm dòng hiển thị tên tác giả: Tên của tôi. Thế là cô giáo sợ cả lớp không hiểu dòng code đó thế là cô giải thích 1 loạt. Thấy mà vui, mát dạ hoaky68

  ReplyDelete
 3. Giúp mình với ạ
  Vẽ sơ đồ khối và viết chương trình turbo pascal kiểm tra một số m bất kỳ có là số nguyên tố; chính phương hay số hoàn hảo không.
  Trong đó sử dụng lệnh chu trình FOR...DOWNTO....TO cho các phần chu trình
  Chương trình sử dụng ít nhất 02 thủ tục và 03 hàm
  Trong đó:
  - số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chia hết cho chính nó
  -số hoàn hảo là số tự nhiên có tổng các ước bằng 2 lần số đó
  -số chính phương là số có căn bậc 2 là một số tự nhiên

  ReplyDelete
 4. Giúp mình với ạ
  Vẽ sơ đồ khối và viết chương trình turbo pascal kiểm tra một số m bất kỳ có là số nguyên tố; chính phương hay số hoàn hảo không.
  Trong đó sử dụng lệnh chu trình FOR...DOWNTO....TO cho các phần chu trình
  Chương trình sử dụng ít nhất 02 thủ tục và 03 hàm
  Trong đó:
  - số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chia hết cho chính nó
  -số hoàn hảo là số tự nhiên có tổng các ước bằng 2 lần số đó
  -số chính phương là số có căn bậc 2 là một số tự nhiên

  ReplyDelete

Powered by Blogger.