Header Ads

Bài toán và thuật toán môn Tin học 10: Thuật toán giải phương trình bậc nhất và giải phương trình bậc 2

1/ Sơ đồ khối giải phương trình bậc nhất: ax + b = 0
Sơ đồ khối giải phương trình bậc nhất
2/ Sơ đồ khối giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0
Bài toán và thuật toán môn Tin học 10: Thuật toán giải phương trình bậc 2
3/ Giải phương trình bậc 2 bằng ngôn ngữ lập trình Pascal: Download TẠI ĐÂY

1 comment:

  1. Vẽ lưu đo thuật toán hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

    ReplyDelete

Powered by Blogger.