Header Ads

Hướng dẫn kỳ kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Sau sự thành công tốt đẹp của Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII tại điểm cầu Đoàn Trường THPT Giá Rai, xin mời các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Trường tiếp tục thực hiện kiểm tra kết quả nghiên cứu, học tập.

Đối tượng thực hiện: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên Trường THPT Giá Rai

Nội dung kiểm tra

- Kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

- Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

- Điều lệ Đoàn được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII thông qua

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành

Thời gian kiểm tra: Từ 08g00 ngày 08/3/2023 đến hết ngày 30/4/2023

Hình thức kiểm tra

- Trực tuyến trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”

- Trả lời 100 câu hỏi trắc nghiệm trong 30 phút

- Trả lời đúng ít nhất 60/100 câu hỏi được cấp Giấy chứng nhận điện tử và được ghi nhận hoàn thành nghiên cứu, học tập

Chúc các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Trường THPT Giá Rai sẽ học tập và ghi nhớ thật tốt Nghị quyết để đạt được kết quả đáng mong đợi trong bài kiểm tra.

TÀI LIỆU ÔN TẬP TẠI ĐÂY

1. Nếu chưa cài đặt app Thanh niên Việt Nam

APP dành cho hệ điều hành Android - LINK CÀI ĐẶT TẠI ĐÂY

APP dành cho hệ điều hành iOS - LINK CÀI ĐẶT TẠI ĐÂY

2. Nếu em nào đã đăng ký rồi mà quên mật khẩu thì bấm vào Quên mật khẩu, sau đó nhập vào số điện thoại đã đăng ký rồi bấm vào Xác nhận thì hệ thống sẽ gửi mã OTP để phục hồi. Còn em nào nhớ tên đăng nhập và mật khẩu thì nhập vào rồi bấm Đăng nhập.No comments

Powered by Blogger.