Header Ads

Triển khai chương trình “Chạy chia sẻ, chạy vui hơn” lần I – năm 2022”

Triển khai chương trình “Chạy chia sẻ,  chạy vui hơn” lần I – năm 2022”: XEM CÔNG VĂN

TRANG CHỦ KẾT NỐI MỌI NGƯỜI CUỘC CHẠY ĐUA TRÊN METAVERSE - XEM TẠI ĐÂY

Tải ứng dụng trên CHPLAY - BẤM TẢI ĐÂY

Tải ứng dụng trên APP SRORE - BẤM TẢI ĐÂY

Ứng dụng đầu tiên cho bạn trải nghiệm thể thao tích hợp trên mọi không gian: thực tế và metaverse. Raramuri cho phép bạn tập trung làm những điều mình yêu thích trong thế giới thực: chạy bộ. Đồng thời mô phỏng chi tiết quá trình tập luyện đến viewer trên toàn cầu trong thời gian thực.

Tại Raramuri, sứ mệnh của chúng tôi là tận dụng tiềm năng to lớn của metaverse và những công nghệ tân tiến nhất để tạo ra các cộng đồng chạy bộ xuyên biên giới, xóa nhòa rào cản văn hóa và địa lý.

No comments

Powered by Blogger.