Header Ads

Danh sách tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Giá Rai, nhiệm kỳ 2020 - 2021

Danh sách tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Giá Rai, nhiệm kỳ 2020 - 2021

THÔNG TRI TRIỆU TẬP - XEM TẠI ĐÂY

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI - XEM TẠI ĐÂY

-------------------
Tag: đại hội đoàn trường thpt, đại hội đoàn trường học, hướng dẫn tổ chức đại hội đoàn trường thpt, hướng dẫn tổ chức đại hội đoàn trường,

>> TIN HỌC GIÁ RAI trên VCNET. Đăng ký tham gia ngay!

>> TIN HỌC GIÁ RAI đang hoạt động trên Lotus. Tham gia ngay!

>> Trang cá nhân của TIN HOC GIA RAI trên GAPO. Đăng ký tài khoản Gapo ngay!

>> Thời khóa biểu THPT Giá Rai lần 2 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

No comments

Powered by Blogger.