Header Ads

Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Giá Rai, nhiệm kỳ 2019 - 2020

>>Cập nhật thời khóa biểu THPT Giá Rai lần 5 HK1 năm học 2019 - 2020

>>Xem điểm khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10, 11, 12

>>Danh sách phòng thi và số báo danh thi THPT Giá Rai năm học 2019 - 2020


THÔNG TRI TRIỆU TẬP - XEM TẠI ĐÂY

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI - XEM TẠI ĐÂY

-------------------
Tag: đại hội đoàn trường thpt, đại hội đoàn trường học, hướng dẫn tổ chức đại hội đoàn trường thpt, hướng dẫn tổ chức đại hội đoàn trường,

No comments

Powered by Blogger.