Header Ads

Bí thư chi đoàn báo cáo tình hình trực cờ đỏ giữa các lớp


Quy định thời gian báo cáo: Trước 14h00 (cùng ngày), Ngày nào cũng báo cáo. Yêu cầu: Báo cáo TRUNG THỰC, CHÍNH XÁC đúng thời gian quy định.


>> Thời khóa biểu THPT Giá Rai lần 2 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

No comments

Powered by Blogger.