Header Ads

Phát động tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về nông thôn mới và chuẩn tiếp cận pháp luật" năm 2022 đợt 2

Phát động tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về nông thôn mới và chuẩn tiếp cận pháp luật" năm 2022 đợt 2

[Cùng hưởng ứng và tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về nông thôn mới và chuẩn tiếp cận pháp luật” năm 2022 đợt 2]


1. Tên gọi Cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật về nông thôn mới và chuẩn tiếp cận pháp luật”.

2. Phạm vi và đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Riêng đối với nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên thì bao gồm học sinh tất cả các khối lớp thuộc bậc Trung học phổ thông và tương đươngtrở lên.

Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký, Tổ biên soạn câu hỏi - đáp án, công chức, viên chức tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi không được dự thi.

3. Nội dung thi

- Nội dung thi bao gồm pháp luật về các lĩnh vực: Nông thôn mới; chuẩn tiếp cận pháp luật; khiếu nại; tố cáo; tiếp công dân; tiếp cận thông tin; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thủ tục hành chính.

- Nội dung thi sẽ được thiết kế trong Bộ câu hỏi tương ứng với các lĩnh vực pháp luật trong đợt thi được Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành.

4. Thời gian Cuộc thi: Thời gian thi: Bắt đầu từ ngày 16 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 15 tháng 02 năm 2023, chia làm 03 đợt thi (mỗi đợt thi 30 ngày).

5. Cách thức đăng ký dự thi: Thí sinh truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: https://myaloha.vn/ct/UZEQUU

No comments

Powered by Blogger.