Header Ads

Đăng ký chương trình “Đồng diễn chào mừng năm học mới 2020 - 2021”

>>Tiếp tục tăng cường các biện pháp triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone

>>Dự thảo KẾ HOẠCH Tổ chức kiểm tra đầu năm học 2020 - 2021

Yêu cầu:

1. Là học sinh NAM khối 10, 11, theo biên chế năm học 2019 - 2020 (Do chưa có danh sách lớp năm học 2020 - 2021).

2. Mỗi lớp chọn 5 em NAM, lựa chọn những em to, cao nhất lớp (Do yêu cầu cầm cờ, chạy đội hình, nên hơi mệt và mỏi tay).

3. Thời gian đăng ký hết ngày 01/09/2020. Bí thư chi đoàn lớp 10, 11 (năm học 2019 - 2020) sẽ trực tiếp lựa chọn rồi nhập vào link.

4. Đăng ký là phải tham gia.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH "ĐỒNG DIỄN CHÀO NĂM HỌC MỚI 2020 - 2021"

>>Danh sách lớp khối 10 năm học 2020 - 2021

>>Sau khi thi xong tốt nghiệp THPT 2020, thí sinh cần làm gì?

No comments

Powered by Blogger.