Header Ads

Dự thảo KẾ HOẠCH Tổ chức kiểm tra đầu năm học 2020 - 2021

 Dự thảo KẾ HOẠCH Tổ chức kiểm tra đầu năm học 2020 - 2021

Dự thảo KẾ HOẠCH Tổ chức kiểm tra đầu năm học 2020 - 2021

- Giúp nhà trường có cơ sở đánh giá hiệu quả ôn tập của học sinh trong hè năm 2020.

- Là cơ sở để nhà trường xếp lớp phục vụ yêu cầu dạy học phân hóa theo năng lực học tập của học sinh.

- Góp phần tạo cơ sở để đề ra những biện pháp, giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng dạy học trong năm học 2020 - 2021.

- Tạo cơ hội để học sinh, tự khẳng định và đánh giá năng lực của bản thân, trên cơ sở đó có kế hoạch học tập phù hợp hơn, góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong năm học 2020 - 2021.

Thời gian ôn tập, nội dung kiểm tra

- Thời gian ôn tập: Từ ngày 05/9/2020 đến 07/9/2020

- Nội dung kiểm tra: Kiến thức trọng tâm chủ yếu là ở học kỳ II của chương trình năm học trước liền kề. 

Hình thức đề kiểm tra

- Môn Ngữ văn: tự luận 100%

- Các môn còn lại: 

+ Lớp 10 và 11: kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm (40% tự luận và 60% trắc nghiệm).

+ Lớp 12: trắc nghiệm 100%. 

- Đối với đề có trắc nghiệm phải đảm bảo 04 mã đề/1môn.

XEM DỰ KIẾN LỊCH KIỂM TRA ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021

No comments

Powered by Blogger.