Header Ads

Tiếp tục tăng cường các biện pháp triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone

 Tải và cài đặt phần mềm Bluezone

tiếp tục tăng cường các biện pháp triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone

- Đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS (Iphone, Ipad,… thuộc hãng Apple): vào App Strore để tải phần mềm.

- Đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android (Samsung, Sony, GL…): vào CH Play để tải phần mềm.

Chọn cài đặt và thực hiện theo các yêu cầu của ứng dụng (cung cấp chính xác số điện thoại đang sử dụng để nhận mã OTP gửi về bằng tin nhắn SMS; nhập mã OTP đó để xác thực trong quá trình cài đặt ứng dụng).

Thông tin, video hướng dẫn chi tiết, file cài đặt, tài liệu tuyên truyền về ứng dụng Bluezone được đăng tải tại địa chỉ https://www.Bluezone.gov.vn/tai-lieu

XEM CÔNG VĂN CỦA THỊ ĐOÀN GIÁ RAI

BÁO SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

BỘ Y TẾ

FACEBOOK CỦA BỘ Y TẾ

No comments

Powered by Blogger.