Header Ads

Danh sách mã vùng điện thoại mới các tỉnh thành năm 2017

1/ Bắt đầu từ 0h ngày 11/2/2017, 13 tỉnh thành đầu tiên trên cả nước sẽ tiến hành chuyển đổi sang mã vùng điện thoại cố định mới.
Trong giai đoạn 1 bắt đầu từ 11/02/2017 việc chuyển đổi mã vùng sẽ áp dụng cho 13 tỉnh, thành phố. Thời gian quay số song song từ 11/2/2017 đến 12/3/2017. Thời gian duy trì âm báo từ 13/3/2017 đến 14/4/2017.
Danh sách mã vùng điện thoại mới các tỉnh thành năm 2017.
Giai đoạn 2 bắt đầu chuyển đổi từ 0h ngày 15/04/2017 áp dụng cho 23 tỉnh, thành phố. Thời gian quay số song song từ 15/4/2017 đến 14/5/2017. Thời gian duy trì âm báo từ 15/5/2017 đến 16/6/2017.
Danh sách mã vùng điện thoại mới các tỉnh thành năm 2017.
Giai đoạn 3 bắt đầu từ 0h ngày 17/06/2017 áp dụng cho 23 tỉnh, thành phố cuối cùng. Thời gian quay số song song từ 17/6/2017 đến 16/7/2017. Thời gian duy trì âm báo từ 17/7/2017 đến 31/8/2017.
Danh sách mã vùng điện thoại mới các tỉnh thành năm 2017.
Riêng 4 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang được giữ nguyên mã vùng.
2/ Cách cập nhật mã vùng mới trên danh bạ smartphone
Quý độc giả có thể tải ứng dụng này cho iPhone tại đây, và smartphone Android tại đây.

No comments

Powered by Blogger.