Header Ads

Ban hành hướng dẫn Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

Bộ GD&ĐT vừa có Công văn gửi tới các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng; Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng về nội dung hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT và xét công nhận tốt nghiệp năm 2017.
 Ban hành hướng dẫn Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

Nội dung cụ thể xin mời xem file đính kèm./.

No comments

Powered by Blogger.