Header Ads

Phần mềm phục hồi dữ liệu Amrev Data Recovery

Phần mềm Amrev Data Recovery có thể phục hồi dữ liệu xóa nhầm hay bị lỗi do hệ thống hỏng đột ngột, file lưu trên ổ cứng/USB/thẻ nhớ đã format,..
Miễn phí bản quyền phần mềm phục hồi dữ liệu Amrev Data Recovery trị giá 49 USD

Bản quyền Amrev Data Recovery có giá 49USD, để nhận miễn phí, bạn truy cập vào địa chỉ này, nhấn Download Data Recovery Software Now.

Trên trang web mở ra, bạn nhập vào các thông tin cần thiết theo yêu cầu, chọn phiên bản phần mềm tương thích với Hệ điều hành đang dùng > nhấn Give it to me now. Sau đó, bạn sẽ nhận được link tải Amrev Data Recovery và key bản quyền.

Hoặc bạn cũng có thể tải phần mềm tại đây (dung lượng 2,17MB, tương thích Windows), rồi dùng key: IPRL-356FH2-848HH229-LCCDLEH4-6E3C4DDL-29-L32E để kích hoạt.

No comments

Powered by Blogger.