Header Ads

Tối ưu hóa thẻ Meta Description và keywords trong Blogger

Bạn đăng nhập vào Blogger, chọn Mẫu, chọn Chỉnh sửa HTML
Bạn bấm tổ hợp phím Ctrl+F để tìm dòng code sau:
Tối ưu hóa thẻ Meta Description và keywords trong Blogger
Tối ưu hóa thẻ Meta Description và keywords trong Blogger
Chép đoạn code này vào dưới <title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'> 
<meta expr:content='data:blog.pageTitle + &quot; - Mô tả tóm tắt về website &quot;' name='description'/> 
<meta expr:content='data:blog.pageTitle + &quot;, Điền keyword mà bạn muốn vào đây &quot;' name='keywords'/> 
<b:else/> 
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot; - Mô tả tóm tắt về website &quot;' name='description'/> 
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, Điền keyword mà bạn muốn vào đây &quot;' name='keywords'/> 
</b:if>
Bạn chỉ cần thay nội dung mà description và keywords mô tả trang blog của bạn vào các dòng màu đỏ trong đoạn mã trên.
Cuối cùng chọn Lưu mẫu để hoàn thành!
Nguồn: tổng hợp

No comments

Powered by Blogger.