Header Ads

Upload file JS lên host Google Drive và thêm nút chia sẻ

1/ Các bước upload file Css và Javascripts lên Google Drive
Truy cập vào địa chỉ của dịch vụ Google Drive https://drive.google.com/
Các bạn upload file chia sẻ để cài đặt và chuyển sang chế độ public mới có thể sử dụng được.
Upload file JS lên host Google Drive
Chia sẻ liên kết
Các bạn click vào file cần sử dụng và copy lại địa chỉ của file trên trình duyệt.
Upload file JS lên host Google Drive
Copy địa chỉ liên kết
Mặc định đường dẫn (link) có dạng như sau:
https://docs.google.com/file/d/0B_3VCSudZIUsUVhGbjhJLXplY0k/edit
Để có thể sử dụng file Js và Css mà ta đã upload cho blogspot, ta sửa lại đường dẫn trên thành:
https://googledrive.com/host/0B_3VCSudZIUsUVhGbjhJLXplY0k
Cú pháp khai báo khi sử dụng trong code
Với file Js
<script src="https://googledrive.com/host/0B_3VCSudZIUsUVhGbjhJLXplY0k" type="text/javascript"></script>
Với file Css
<link href="https://googledrive.com/host/0B_3VCSudZIUsUVhGbjhJLXplY0k" rel="stylesheet" type="text/css"></link>
2/ Hướng dẫn thêm nút chia sẻ của nhiều mạng xã hội cho blogspot

Đăng nhập vào blogger rồi chọn  Mẫu >> Chỉnh sửa HTML >> Tìm tới vị trí muốn hiển thị rồi thêm vào đoạn code như bên dưới:
<!-- AddThis Button BEGIN --> <div class="addthis_toolbox addthis_default_style "> <a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a> <a class="addthis_button_tweet"></a> <a class="addthis_button_pinterest_pinit" pi:pinit:layout="horizontal"></a> <a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a> </div> <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=xa-5254127c1833f872"></script> <!-- AddThis Button END -->
Nguồn: tổng hợp

No comments

Powered by Blogger.