Header Ads

Chương trình Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014

Chương trình Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014
Lịch tổ chức các hoạt động trong Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014 (Từ ngày 24/4 đến 29/4/2014)
Ban Tổ chức Festival ĐCTT vừa có Thông báo thay đổi về thời gian và lịch tổ chức các hoạt động chính trong Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014 như sau:
Về thời gian tổ chức
Để tiến hành chuẩn bị các hoạt động diễn ra trong Festival Đờn ca tài tử được chu đáo, thành công; Ban Chỉ đạo Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu 2014 quyết định dời thời gian tổ chức từ ngày 24/4 đến ngày 29/4/2014
- Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 25/4/2014, tại Quảng trường Hùng Vương
- Lễ bế mạc diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 29/4/2014, tại Khu du lịch Sinh thái Hồ Nam

No comments

Powered by Blogger.