Header Ads

Đồ án trắc nghiệm Tin học trực tuyến bằng PHP

Đồ án trắc nghiệm Tin học trực tuyến bằng PHP
Đồ án trắc nghiệm Tin học trực tuyến bằng PHP
Đây là đồ án môn học tìm hiểu ngôn ngữ PHP và MySQL để xây dựng website trắc nghiệm Tin học trực tuyến bằng PHP. Toàn bộ code tôi sưu tầm từ SinhVienIT.Net thuần PHP cơ bản nên rất dễ cho các bạn mới làm quen với PHP. Code này tôi chưa tìm hiểu nhiều, xin chia sẻ các bạn tham khảo!
Demo: http://tracnghiemtinhoc.comuv.com
Hướng dẫn xài: http://demo.sinhvienit.net/php/tracnghiem/huongdan/
Nguồn: sinhvienit.net

1 comment:

  1. Đồ án hay quá, nhưng muốn áp dụng đòi hỏi cũng gặp nhiều khó khăn đấy.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.