Header Ads

Cách tắt cửa sổ log on to windows khi khởi động máy tính

Khi khởi động máy tính nếu máy của bạn hiện lên hộp thoại "log on to windows". Tuy chỉ việc nhấn enter thôi nhưng vào thế sẽ mất thời gian hơn. Vậy làm sao để tắt cửa sổ này?
Bạn vào Start menu > Run > gõ "control userpasswords2"
Cách tắt cửa sổ log on to windows khi khởi động máy tính
Bỏ chọn trong mục Users must enter a user name and password to uses this computer.
Bấm OK!
Vậy là xong!

No comments

Powered by Blogger.