Header Ads

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 10 đợt tháng 7/2022

Hướng dẫn chi tiết làm bài kiểm tra tập huấn Sách Cánh Diều trên hoc10: BẤM VÀO ĐÂY XEM HƯỚNG DẪN

A. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Tin 10 Cánh diều: BẤM VÀO ĐÂY XEM ĐÁP ÁN

B. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 10 Cánh diều - Tất cả các môn: BẤM VÀO ĐÂY XEM ĐÁP ÁN
1. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 10 Cánh diều
2. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Ngữ văn 10 Cánh Diều
3. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Hóa học 10 Cánh Diều
4. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Vật lý 10 Cánh diều
5. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Lịch sử 10 Cánh Diều
6. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Sinh học 10 Cánh Diều
7. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Tiếng Anh 10 Cánh diều
8. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Tin học 10 Cánh diều
9. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Cánh Diều
10. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Địa lí 10 Cánh diều
11. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Công nghệ 10 Cánh Diều
12. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Giáo dục quốc phòng 10 Cánh Diều
13. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Giáo dục thể chất 10 Cánh Diều
14. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm 10 Cánh Diều
15. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Âm nhạc 10 Cánh Diều

C. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 10 Chân trời sáng tạo - Tất cả các môn: BẤM VÀO ĐÂY XEM ĐÁP ÁN
1.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo
2. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo
3. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Giáo dục kinh tế pháp luật 10 Chân trời sáng tạo
4. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm 10 Chân trời sáng tạo
5. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Địa lý 10 Chân trời sáng tạo

D. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 10 Kết nối tri thức - Tất cả các môn: BẤM VÀO ĐÂY XEM ĐÁP ÁN
1. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống
2. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Vật lý 10 Kết nối tri thức với cuộc sống 
3. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Địa lý 10 Kết nối tri thức với cuộc sống 
4. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Ngữ văn 10 Kết nối tri thức

No comments

Powered by Blogger.