Header Ads

Đề nghị xét trao danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh năm học 2021 - 2022

CÔNG VĂN CỦA TỈNH ĐOÀN BẠC LIÊU - XEM TẠI ĐÂY

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CỦA ĐOÀN TRƯỜNG - XEM TẠI ĐÂY

Yêu cầu:

1. Nộp 1 tấm ảnh 4x6.

2. Photo giấy chứng nhận đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021; Giấy khen đạt các giải thưởng về học tập (danh hiệu học sinh giỏi), thể lực (giải TDTT cấp trường), các cuộc thi, giải thưởng văn hóa, văn nghệ khác...(nếu có) trong năm học 2020-2021.

Hạn chót nộp, hết ngày 04/01/2022 (Thứ 4).

Bí thư chi đoàn tập hợp lại rồi nộp.

No comments

Powered by Blogger.