Header Ads

Kế hoạch mở lớp cảm tình Đoàn và kết nạp Đoàn viên mới năm học 2023-2024
1. Kế hoạch, danh sách, thông báo, điểm danh

BÀI THU HOẠCH LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN NĂM HỌC 2023-2024 - XEM TẠI ĐÂY

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN MỚI CHƯA NỘP SỔ ĐOÀN VIÊN - XEM TẠI ĐÂY

XEM QUYẾT ĐỊNH KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI 2024 - XEM TẠI ĐÂY

XEM DANH SÁCH CHÍNH THỨC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI 2024XEM TẠI ĐÂY

XEM DANH SÁCH THANH NIÊN ĐÃ NỘP BÀI THU HOẠCH LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN NĂM HỌC 2023-2024 - XEM TẠI ĐÂY

XEM KẾT QUẢ LỚP HỌC TÌM HIỂU VỀ ĐOÀN 2024 - XEM TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO LỚP HỌC TÌM HIỂU VỀ ĐOÀN 2024 - XEM TẠI ĐÂY

KẾ HOẠCH MỞ LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN VÀ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI NĂM HỌC 2023-2024 - XEM TẠI ĐÂY

2. Nội dung học

Buổi 1

Bài: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức lãnh đạo mọi thắng lợi của các mạng Việt Nam - XEM TẠI ĐÂY

Bài: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - XEM TẠI ĐÂY

Bài: Phấn đấu để trở thành người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bài: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay: XEM TẠI ĐÂY HOẶC TẠI ĐÂY HOẶC TẠI ĐÂY

Buổi 2

Những chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam - XEM TẠI ĐÂY

90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam đồng hành cùng dân tộc - XEM TẠI ĐÂY

Lịch sử 89 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - XEM TẠI ĐÂY

Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 - XEM TẠI ĐÂY

Buổi 3

Điều lệ Đoàn khóa XII - XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XII - XEM TẠI ĐÂY

Những hiểu biết cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - XEM TẠI ĐÂY

BÀI HÁT: ĐOÀN CA (THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC): XEM TẠI ĐÂY

Buổi 4

Tìm hiểu về hoạt động Đoàn – Hội của trường

Trang web trường - XEM TẠI ĐÂY

Facebook của trường - XEM TẠI ĐÂY

Facebook của Đoàn trường - XEM TẠI ĐÂY

>> TIN HỌC GIÁ RAI trên VCNET. Đăng ký tham gia ngay!

>> TIN HỌC GIÁ RAI đang hoạt động trên Lotus. Tham gia ngay!

>> Trang cá nhân của TIN HOC GIA RAI trên GAPO. Đăng ký tài khoản Gapo ngay!

No comments

Powered by Blogger.