Header Ads

Thí sinh lưu ý, chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển 1 lần

>>TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 CỦA BỘ Y TẾ

>>Cách tính điểm xét tốt nghiệp, những vật dụng thí sinh mang vào phòng thi tốt nghiệp 2020

TUYENSINH - Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi các sở, các trường đại học, cao đẳng có đào tạo giáo dục mầm non, hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2020.


Theo đó, các sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đợt 1 của thí sinh nhập vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến từ ngày 15 đến 30/6.

Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển 01 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu đăng ký xét tuyển.

Các thí sinh phúc khảo các bài thi/môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến: Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Lưu ý thí sinh: Phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển;

Điều chỉnh bằng Phiếu đăng ký xét tuyển: Thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.

Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký xét tuyển và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường.

Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.

Điểm thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở, cập nhật đăng ký xét tuyển của thí sinh và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật vào Hệ thống Trang Nghiệp vụ thi và tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trong trường hợp nhập sai thông tin so với Phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh thì phải chủ động liên hệ với thí sinh để điều chỉnh hoặc điều chỉnh lại khi thí sinh đề nghị và lưu bản đề nghị điều chỉnh sai sót của thí sinh;

Các Sở chỉ đạo các trường trung học phổ thông mở các phòng máy tính có nối mạng internet để thí sinh sử dụng thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Theo Linh Hương (Giaoduc.net.vn)

>>Điểm kiểm tra 1 tiết HK2 môn Địa Lý 10, Điểm thi HK2 môn Công Nghệ 10

>>Gợi ý Đáp án câu hỏi tuần 10: "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

>>TIN HỌC GIÁ RAI trên VCNET. Đăng ký tham gia ngay!

>>TIN HỌC GIÁ RAI đang hoạt động trên Lotus. Tham gia ngay!

>>Trang cá nhân của TIN HOC GIA RAI trên GAPO. Đăng ký tài khoản Gapo ngay!

No comments

Powered by Blogger.