Header Ads

Gợi ý Đáp án câu hỏi tuần 10: "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

>>TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 CỦA BỘ Y TẾ

>>5 an toàn để phòng dịch COVID-19 khi nới lỏng giãn cách xã hội

CÂU HỎI TUẦN 10:

CÂU 1. Năm 1967, Ban Tuyên huấn Trung ương kiến nghị Ban Bí thư đưa cuộc vận động “Báo công, lập công” thành nền nếp hàng năm dựa trên kinh nghiệm các phong trào và cuộc vận động nào?

A. Phong trào thi đua “Hai giỏi” ở Quảng Bình và cuộc vận động “Báo công chống Mỹ, cứu nước” ở Thái Bình.

B. Phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong”.

C. Phong trào “Ba đảm đang” và “Xây dựng gia đình vẻ vang”.

D. Phong trào thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

CÂU 2. Cuối năm 1969 và đầu năm 1970, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành đợt sinh hoạt chính trị nào?

A.  Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

B.  Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ vĩ đại.

C. Tiến bước theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

D. Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

CÂU 3. “Nâng cao một bước quan trọng phẩm chất cách mạng, trình độ chính trị, năng lực vận dụng lý luận Mác - Lênin và đường lối, chính sách của Đảng vào thực tiễn công tác” là nội dung trong văn kiện nào của Đảng ban hành năm 1970?

A. Chỉ thị số 141-CT/TW của Ban Bí thư về công tác tư tưởng.

B. Nghị quyết số 210-NQ/TW về công tác giáo dục lý luận, chính trị và tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên.

C. Thông báo số 05-TB/VPTW về vấn đề đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp huyện.

D. Nghị quyết số 41-NQ/TW của Ban Bí thư về việc chuyển lớp A1 thành Trường lý luận tại chức.

CÂU 4. Năm 1970, Đảng ta đã đề ra biện pháp gì để thực hiện Cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh?

A. Tất cả các đảng viên phải tham gia lớp nghiên cứu tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của các đồng chí lãnh đạo Đảng, các sách phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lênin.

B. Công tác giáo dục lý luận, chính trị phải thực hiện theo phương châm kết hợp lý luận và thực tiễn.

C. Kết hợp nâng cao nhận thức chính trị với trau dồi tư tưởng và đạo đức cách mạng.

D. Cả 3 đáp án trên.

CÂU 5. Chỉ thị số 190-CT/TW ngày 7/7/1971 của Ban Bí thư khóa III giao trách nhiệm cho cơ quan nào giúp Trung ương Đảng quản lý thống nhất toàn bộ đội ngũ trí thức?

A. Ban Tổ chức Trung ương.

B. Ban Tuyên huấn Trung ương.

C. Ban Khoa học giáo dục Trung ương phối hợp cùng Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương.

D. Ban Khoa học giáo dục Trung ương.

CÂU 6. Chủ trương của Ban Bí thư về công tác xuất bản và phát hành báo chí năm 1970 là “nâng cao chất lượng, sắp xếp lại lực lượng báo chí” nhằm khắc phục hạn chế gì?

A. Lực lượng làm công tác báo chí còn quá ít.

B. Báo chí tuyên truyền quá nhiều về kinh tế.

C. Chất lượng chưa cao, chưa phát huy được tác dụng; Lực lượng báo chí phân phối chưa hợp lý; Báo địa phương chưa sát hợp với trình độ người đọc ở cơ sở.

D. Báo chí tuyên truyền về văn hóa xã hội.

CÂU 7. Trong năm 1973 và đầu năm 1974, 5 đợt tuyên truyền trong công tác tư tưởng của Đảng tập trung vào những nội dung gì?

A. Nâng cao niềm tự hào về truyền thống anh hùng; cổ vũ, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

B. Làm rõ nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế trong kế hoạch 2 năm 1973 -1974.

C. Vạch trần hành động vi phạm Hiệp định Paris của Mỹ- Ngụy, tranh thủ sự đồng tình của dư luận quốc tế.

D. Cả 3 đáp án trên.

CÂU 8. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 ngày 13/10/1973đề ra nhiệm vụ chủ yếu gì của cách mạng miền Nam?

A. Đấu tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao; buộc địch nghiêm chỉnh chấp hành Hiệp định Paris.

B. Phục hồi và phát triển sản xuất nông nghiệp.

C. Tích cực mở luồng giao lưu kinh tế giữa vùng ta và vùng địch.

D. Tăng cường đoàn kết trong phe xã hội chủ nghĩa và tăng cường đoàn kết quốc tế.

CÂU 9. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ngành Tuyên giáo đã có những đóng góp quan trọng nào dưới đây?

A. Góp phần xây dựng, vun đắp và phát huy niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

B. Làm dấy lên cao trào chống Mỹ cứu nước của toàn dân với khí thế sôi nổi, hào hùng.

C. Nêu cao chính nghĩa Việt Nam, tranh thủ được sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả của các nước XHCN anh em.

D. Cả 3 đáp án trên.

CÂU 10. “Em ơi em Đất nước là máu xương của mình / Phải biết gắn bó san sẻ / Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở / Làm nên Đất nước muôn đời…” là lời của bài thơ Đất nước. Bạn cho biết ai là tác giả của bài thơ này? 

A. Nguyễn Đình Thi.

B. Nguyễn Khoa Điềm.

C. Chế Lan Viên.

D. Tố Hữu./.

Gợi ý Đáp án câu hỏi tuần 10

Câu hỏi 1: A
Câu hỏi 2: D
Câu hỏi 3: B
Câu hỏi 4: D
Câu hỏi 5: C
Câu hỏi 6: C
Câu hỏi 7: D
Câu hỏi 8: A
Câu hỏi 9: D
Câu hỏi 10: B

Cách thức dự thi

Để đăng ký tài khoản, người dùng truy cập vào mạng Internet theo đường dẫn: http://vcnet.vn hoặc tải ứng dụng VCNET về smartphone từ App Store (IOS) hoặc từ Google Play (Android). Sau đó, truy cập vào trang web hoặc ứng dụng, chọn mục “Đăng ký”, nhập số điện thoại và nhận mã kích hoạt. Điền các thông tin cá nhân, bao gồm: Tên, giới tính, ngày sinh, mật khẩu để hoàn thành đăng ký tài khoản.

- Người dự thi tiến hành các thao tác để trả lời câu hỏi thi của Ban Tổ chức:

+ Truy cập vào mạng VCNET: https://vcnet.vn/, sau đó truy cập vào banner của Cuộc thi


+ Trả lời câu hỏi thi.

(1) Đăng nhập tài khoản VCNET, truy cập vào banner của Cuộc thi và trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn đáp án đúng, sau đó điền vào ô “Dự đoán” số người trả lời đúng và bấm vào ô “Hoàn thành”.

(2) Trong trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian trả lời câu hỏi thi sớm nhất để trao thưởng cho người thi (thời gian tính đến ngày, giờ, phút, giây).

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 23/3/2020, kết thúc vào ngày 13/7/2020.

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’ thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 09h00’ thứ hai tuần kế tiếp.

- Mỗi người có thể tham gia dự thi nhiều lần trong cuộc thi tuần, nhưng chỉ được công nhận 01 kết quả đúng và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần dự thi.

Sau khi hoàn thành sẽ có thông báo như sau:

>>Phát động Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

>>Học sinh đã CÓ THAM GIA cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" thì báo cáo có tham gia cuộc thi

>>Cách tính điểm xét tốt nghiệp, những vật dụng thí sinh mang vào phòng thi tốt nghiệp 2020

>>Bảy trường khối công an không tổ chức thi riêng, chủ yếu sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 để xét tuyển

>>TIN HỌC GIÁ RAI trên VCNET. Đăng ký tham gia ngay!

>>TIN HỌC GIÁ RAI đang hoạt động trên Lotus. Tham gia ngay!

>>Trang cá nhân của TIN HOC GIA RAI trên GAPO. Đăng ký tài khoản Gapo ngay!

No comments

Powered by Blogger.