Header Ads

Công văn phát động tham gia một số cuộc thi của BCH Tỉnh đoàn Bạc Liêu trong tháng 11/2019

>>Tổng hợp các bài tập và thực hành môn Tin học 12 phiên bản access 2016

>>Điểm thi thử THPT Quốc gia lần 1 - THPT Giá Rai

>>Đề thi thực hành access - THPT Giá Rai

>>Điểm kiểm tra 1 tiết lần 2 HK1 môn Toán 11, thi Công nghệ 12

CV 967 ngày 05/11/2019 của BCH Tỉnh đoàn v/v phát động tham gia cuộc thi trực tuyến Pháp luật học đường - XEM TẠI ĐÂY
CV 969 ngày 05/11/2019 của BCH Tỉnh Đoàn v/v phát động Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp - XEM TẠI ĐÂY
TB 205 ngày 01/11/2019 của BCH Tỉnh Đoàn v/v phát động tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần thứ III, năm học 2019 - 2020 - XEM TẠI ĐÂY
Tag: cuộc thi trực tuyến Pháp luật học đường, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Cuộc thi tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam"

No comments

Powered by Blogger.