Header Ads

Thông báo hoạt động tuần lễ tựu trường 2019 THPT Giá Rai

>>Lịch khảo sát chất lượng đầu năm, ma trận đề kiểm tra chất lượng đầu năm học 2019 - 2020 tất cả các môn

>>Cập nhật danh sách lớp THPT Giá Rai năm học 2019 - 2020

THÔNG BÁO
 (Nội dung hoạt động tuần lễ tựu trường năm học 2019 - 2020)

- Khối 10: Bắt đầu 07h30 ngày 05/8/2019 (Thứ hai)

- Khối 11: Bắt đầu 13h30 ngày 01/8/2019 (Thứ năm)

- Khối 12: Bắt đầu 07h30 ngày 01/8/2019 (Thứ năm)

tựu trường 2019, tựu trường 2019 thpt giá rai, tựu trường 1/8, lịch tựu trường 2019, buổi tựu trường đầu tiên, thông báo tựu trường 2019, kế hoạch ngày tựu trường, tựu trường vào ngày nào

KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY

----------------
Tag: tựu trường 2019, tựu trường 2019 thpt giá rai, tựu trường 1/8, lịch tựu trường 2019, buổi tựu trường đầu tiên, thông báo tựu trường 2019, kế hoạch ngày tựu trường, tựu trường vào ngày nào

No comments

Powered by Blogger.