Header Ads

Lịch khảo sát chất lượng đầu năm, ma trận đề kiểm tra chất lượng đầu năm học 2019 - 2020 tất cả các môn

>>Danh sách các Trường Đại học công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển 2019

>>Điểm nhận hồ sơ xét tuyển các trường đại học năm 2019

>>Điểm sàn ngành sư phạm 2019, điểm sàn khối Y dược 2019

>>Công bố điểm chuẩn Đại học Luật TP HCM 2019

Lịch kiểm tra đầu năm học 2019 - 2020

khảo sát đầu năm lớp 10, khảo sát đầu năm lớp 11, khảo sát đầu năm lớp 12, khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10, khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11, khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12, đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10, đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11, đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12

Ma trận đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán 12
Ma trận đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Lý 12
Ma trận đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Hóa 12
Ma trận đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Sinh 12
Ma trận đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Văn 12
Ma trận đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Sử 12
Ma trận đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Địa 12
Ma trận đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn GDCD 12
Ma trận đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh 12
Ma trận đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Lý 10
Ma trận đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Hóa 10
Ma trận đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Sinh 10
Ma trận đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Lý 11
Ma trận đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Hóa 11
Ma trận đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Sinh 11
Ma trận đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Văn 11
Ma trận đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán 11
Ma trận đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh 11

TẢI MA TRẬN ĐỀ TẠI ĐÂY

--------------------
Tag: khảo sát đầu năm lớp 10, khảo sát đầu năm lớp 11, khảo sát đầu năm lớp 12, khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10, khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11, khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12, đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10, đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11, đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12

No comments

Powered by Blogger.