Header Ads

Điểm sàn xét tuyển Học viện An ninh nhân dân, Học viện cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy 2019

>>Danh sách các Trường Đại học công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển 2019

>>Điểm nhận hồ sơ xét tuyển các trường đại học năm 2019

>>Điểm sàn ngành sư phạm 2019, điểm sàn khối Y dược 2019

>>Công bố điểm chuẩn Đại học Luật TP HCM 2019

1. Học viện An ninh nhân dân công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 - XEM TẠI ĐÂY

Thực hiện công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019, ngày 21/7/2019, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đã ký Thông báo số 4441/TB-T31-QLĐT về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học chính quy năm 2019. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với các tổ hợp của các ngành như sau:

Tổ hợp A01, C03, D01 của nhóm ngành nghiệp vụ an ninh và tổ hợp A00, A01 của ngành An toàn thông tin: 17.75 điểm;

Tổ hợp B00 của nhóm ngành nghiệp vụ an ninh (gửi đào tạo đại học ngành Y): 18.00 điểm;

Mỗi môn trong từng tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm (chưa nhân hệ số) trở lên.

2. Thông báo ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2019 - XEM TẠI ĐÂY

Học viện CSND thông báo ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển đại học chính quy Học viện CSND năm 2019 như sau:

- Đối với chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát tuyển sinh các tỉnh phía Bắc và phía Nam, ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển là 17,75 điểm, đồng thời điểm từng môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 5,0 điểm trở lên.

Các tổ hợp: Tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh); C03 (Toán, Văn, Sử); D01 (Toán, Văn, Anh).

- Đối với chỉ tiêu tuyển sinh toàn quốc gửi đào tạo đại học ngành Y, ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển là 18.0 điểm, đồng thời điểm từng môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 5,0 điểm trở lên.

Tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh)

điểm sàn công an 2019, điểm sàn công an nhân dân, điểm chuẩn công an an ninh, điểm sàn công bố khi nào, điểm sàn của công an, điểm sàn đại học công an nhân dân, điểm sàn các trường công an 2019

3. Thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học PCCC hệ chính quy năm 2019 - XEM TẠI ĐÂY

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báovề ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học PCCC hệ chính quy năm 2019 như sau:

Đối với Đại học PCCC hệ chính quy trong ngành Công an

- Mã trường:

- Tuyển sinh phía Bắc từ Quảng Bình trở ra có mã trường là PCH

- Tuyển sinh phía Nam từ Quảng Trị trở vào có mã trường là PCS

- Mã ngành: 7860113

- Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với Đại học PCCC hệ chính quy trong ngành Công an là 17,75 điểm, trong đó mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

- Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu;

+ Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán + Vật lý + Hóa học

+ Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 cao hơn.

Đối với Đại học PCCC chính quy hệ dân sự

- Mã trường: PCH (tuyển sinh cả nước)

- Mã ngành: 7860113DS

- Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với Đại học PCCC chính quy hệ dân sự là 14,00 điểm.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo.

--------------------
Tag: điểm sàn công an 2019, điểm sàn công an nhân dân, điểm chuẩn công an an ninh, điểm sàn công bố khi nào, điểm sàn của công an, điểm sàn đại học công an nhân dân, điểm sàn các trường công an 2019

No comments

Powered by Blogger.