Header Ads

Cách tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2019

Công bố đáp án của tất cả các môn thi trắc nghiệm THPT quốc gia 2019 trong ngày 1/7

Các loại máy tính được mang vào phòng thi THPT quốc gia 2019

Những lưu ý khi vào phòng thi THPT Quốc gia 2019

Chiều nay (24/6), thí sinh làm thủ tục dự thi thpt quốc gia 2019

Chia sẻ cách làm bài thi tốt THPT Quốc gia 2019

Cách tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 có nhiều thay đổi so với năm trước.

Theo đó, điểm xét tốt nghiệp gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.

Như vậy, so với các năm trước, điểm xét tốt nghiệp năm 2019 sẽ thay đổi theo tỷ lệ 70% (bài thi trung học phổ thông quốc gia) và 30% (điểm trung bình cả năm lớp 12), thay vì tỷ lệ 50% (bài thi trung học phổ thông quốc gia) và 50% (điểm trung bình cả năm lớp 12) như các năm trước.
cách tính điểm xét tốt nghiệp 2019, cách tính điểm xét tốt nghiệp năm 2019, cách tính điểm xét tốt nghiệp đại học, cách tính điểm xét tốt nghiệp lớp 12, cách tính điểm xét tốt nghiệp và đại học, cách tính điểm trung bình xét tốt nghiệp

Ngoài ra để được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông các em cần lưu ý:

- Đối với thí sinh thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội mà bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Thí sinh không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

----------------------
Tag: cách tính điểm xét tốt nghiệp 2019, cách tính điểm xét tốt nghiệp năm 2019, cách tính điểm xét tốt nghiệp đại học, cách tính điểm xét tốt nghiệp lớp 12, cách tính điểm xét tốt nghiệp và đại học, cách tính điểm trung bình xét tốt nghiệp

No comments

Powered by Blogger.