Header Ads

Gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 đến ngày 18/5/2019

Sở GDKHCN cho phép gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 đến ngày 18/5/2019


No comments

Powered by Blogger.