Header Ads

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2018

Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 (14 đề thi)
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2018
1. Bài thi Toán học - TẢI VỀ
2. Bài thi Ngữ văn - TẢI VỀ
3. Bài thi Ngoại ngữ - TẢI VỀ
4. Bài thi Khoa học tự nhiên
- Môn thi thành phần Vật lý - TẢI VỀ
- Môn thi thành phần Hóa học - TẢI VỀ
- Môn thi thành phần Sinh học - TẢI VỀ
5. Bài thi Khoa học xã hội
- Môn thi thành phần Lịch sử - TẢI VỀ
- Môn thi thành phần Địa lý - TẢI VỀ
- Môn thi thành phần Giáo dục công dân - TẢI VỀ
Nguồn: Cục Quản lý chất lượng

No comments

Powered by Blogger.