Header Ads

Công bố dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Chiều 19/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Thời gian xin ý kiến là 60 ngày
Công bố dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới
Xem dự thảo chương trình các môn học và hoạt động giáo dục tại đây.
Nguồn: Trung tâm Truyền thông giáo dục

No comments

Powered by Blogger.