Header Ads

Hướng dẫn không cho copy dữ liệu trong Excel

1/ Muốn khóa sheet nào bạn làm theo các bước sau (Excel 2003)
B1: Để con trỏ trong sheet muốn khoá
B2: Vào Tool > Protection > Protect sheet (hoặc ấn tổ hợp phím nóng: Alt+T+P+P)
B3: Bỏ các dấu kiểm trong Allow all users of this worksheet to
B4: Nhập pass hai lần trong Pass Unprotect sheet
Nhập xong OK.
Hướng dẫn không cho copy dữ liệu trong Excel
2/ Giải thích các check box trong khung: Allow all users of this worksheet to
Allow all users of this worksheet to: cho phép tất cả người dùng bảng tính để thực hiện 1 thao nào đó.
Để không cho phép người dùng sử dụng bất kỳ 01 thao tác nào đó thì ta bỏ chọn tất cả các check box trong khung: Allow all users of this worksheet to
Để cho phép người dùng thao tác định dạng, xóa cột, thêm cột...Thì ta phải đánh dấu vào 02 check box sau:
Select locked cells: click chọn các cell đã bị khóa
Select unlocked cells: để chọn các cell không bị khóa
Sau đó để cho phép người dùng thực hiện thao tác 01 thao tác nào đó, thì ta đánh dấu vào check box đó.
Ví dụ:
- Để cho phép định dạng bảng tính đã bị khóa ta đánh dấu check vào mục Format cells
- Để cho phép thêm cột ta đánh dấu check vào mục Insert Columns...
Chúc các bạn thực hiện thành công.

No comments

Powered by Blogger.