Header Ads

Cách cố định cột và dòng tiêu đề trong Excel

Tại sao cần phải cố định dòng trong Excel. Với những bạn thường xuyên làm việc với file excel có số lượng bản ghi lớn thì không thể không dùng tới. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách cố định cột và dòng trong Excel 2013.
1. Cố định dòng
Chú ý: Điều quan trọng ở việc cố định dòng hoặc cột là xác định vị trí đặt con trỏ chuột.
Bước 1: Xác định vị trí đặt con trỏ chuột.
Đặt con trỏ chuột tại ô đầu tiên của dòng nằm phía dưới của dòng cần cố định. Lưu ý: các dòng nằm phía trước dòng đặt con trỏ chuột đều được cố định.
Bước 2: Chọn View > Freeze Panes
Ví dụ: Cố định dòng số 1 và dòng số 2 thì đặt con trỏ chuột tại dòng thứ 3 ô thứ 1. Như vậy khi bạn di chuyển tới bản ghi thứ n với n rất lớn thì dòng 1 và dòng 2 vẫn hiển thị và cố định trên đầu trang.
Chú ý: Có thể chọn cố định dòng đầu tiên bằng cách kích chọn vào Freeze Top Row.
2. Cố định cột
- Bước 1: Có 2 cách xác định vị trí đặt con trỏ chuột.
+ Cách 1: Bạn đặt con trỏ chuột tại vị trí ô đầu tiên của cột sau cột được cố định (Ví dụ: cố định cột thứ n thì đặt con trỏ chuột tại ô đầu tiên của cột thứ n+1). Cố định cột STT đặt con trỏ chuột tại ô (B, 2).
Chú ý: Các cột nằm phía trước cột đặt con trỏ chuột đều được cố định.
Cách cố định cột và dòng tiêu đề trong Excel
+ Cách 2: Bôi đen toàn bộ cột sau cột được cố định.
Ví dụ: cố định cột STT ta bôi đen cột Họ.
- Bước 2: Chọn View > Freeze Panes
Chú ý: Nếu muốn cố định cột đầu tiên thay vì bạn chọn Freeze Panes > Freeze First Column
3. Cố định cả dòng và cột
- Bước 1: Xác định vị trí đặt con trỏ chuột.
Ví dụ: Cố định cột STT và dòng 1+2. Đặt con trỏ chuột tại ô C3.
- Bước 2: Chọn View > Freeze Panes
Chúc các bạn thành công!

No comments

Powered by Blogger.