Header Ads

Download WPS Office (Kingsoft Office)

WPS Office (Tên gọi cũ là Kingsoft Office) là bộ ứng dụng văn phòng với các tính năng gồm soạn thảo văn bản, tạo bảng tính và trình chiếu. Phần mềm này có khả năng tương thích cao với nhiều chương trình văn bản như Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint.
WPS Office (Tên gọi cũ là Kingsoft Office) là bộ ứng dụng văn phòng với các tính năng gồm soạn thảo văn bản, tạo bảng tính và trình chiếu. Phần mềm này có khả năng tương thích cao với nhiều chương trình văn bản như Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint.

Những cải tiến mới của WPS Office 2016 10.1.0.5579
- Hỗ trợ hàng trăm mẫu trực tuyến xem trước và download
- Hỗ trợ ngôn ngữ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp
- Hỗ trợ cloud WPS
Các tính năng chính của WPS Office
- Đọc và chỉnh sửa các tài liệu ở nhiều định dạng
- Cung cấp nhiều mẫu bảng tính đa dạng
- Các công cụ chuyển đổi và chia sẻ tài liệu dễ dàng hơn
- Giúp đỡ trình chiếu Slide hiệu quả với nhiều hiệu ứng
- Khả năng tương thích cao
Tính năng nổi bật WPS Office
- Soạn thảo văn bản word, đọc file docx

Liên kết tải về - [71.4 MB]

No comments

Powered by Blogger.