Header Ads

Danh sách 10 trường nòng cốt về đào tạo giáo viên ngoại ngữ

 Bộ đã giao 10 đơn vị nòng cốt về đào tạo giáo viên ngoại ngữ phối hợp với các Sở triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ các cấp phổ thông.
10 đơn vị nòng cốt trên cả nước về đào tạo giáo viên ngoại ngữ bao gồm:

(1) Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội;

(2) Trường Đại học Hà Nội;

(3) Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;

(4) Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng;

(5) Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

(6) Trung tâm SEAMEO RETRAC;

(7) Đại học Thái Nguyên;

(8) Trường Đại học Cần Thơ;

(9) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

(10) Trường Đại học Vinh.

No comments

Powered by Blogger.