Header Ads

Thông tin mới nhất về tuyển sinh các trường công an năm 2017

Tổng Cục Chính trị Công an Nhân dân (CAND), Bộ Công an đã chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh các trường CAND năm 2017 và các thông tin liên quan công tác tuyển sinh năm nay.
Thông tin mới nhất về tuyển sinh các trường công an năm 2017

Theo đó, các học viện, trường ĐH Công an Nhân dân năm nay tuyển sinh tổng số 1.500 chỉ tiêu. Như vậy, so với năm 2016, chỉ tiêu ĐH các trường CAND năm nay giảm tới hơn 1 nửa (so với 3.200 chỉ tiêu năm 2016).

No comments

Powered by Blogger.