Header Ads

Điểm mới khi nộp hồ sơ vào khối Trường Công an năm 2017

Chiều 20/2, Cục Đào tạo (Bộ Công an) cho biết, thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường Công an nhân dân bên cạnh hồ sơ xét tuyển vào các trường Công an nhân dân như mọi năm sẽ được phát thêm Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Công an nơi sơ tuyển sẽ phát hành hồ sơ dự thi quốc gia cho thí sinh trường công an.

Hồ sơ xét tuyển vào các trường Công an nhân dân sẽ do Công an nơi sơ tuyển tiếp nhận.

Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nộp tại trường THPT nơi thí sinh đang học (đối với thí sinh đang học lớp 12 và dự thi để xét công nhận tốt nghiệp năm 2017) hoặc điểm tiếp nhận hồ sơ do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Thành phố quy định đối với những thí sinh khác.

Cục Đào tạo hướng dẫn, nếu thí sinh xác định có nguyện vọng xét tuyển vào một học viện, trường đại học Công an nhân dân (đào tạo theo chỉ tiêu của Bộ Công an), thí sinh phải khai trên Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tên học viện, trường Công an nhân dân, ngành xét tuyển, tổ hợp đăng ký xét tuyển tại nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) trên phiếu.

Các nguyện vọng còn lại (2, 3, 4, 5,...) thí sinh đăng ký vào trường ngoài Công an hoặc hệ dân sự của các trường Công an theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào các học viện, trường đại học Công an nhân dân sẽ được xét tuyển các nguyện vọng kế tiếp vào trường ngoài Công an hoặc hệ dân sự của trường Công an nhân dân theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Nguồn: giaoduc.net.vn

No comments

Powered by Blogger.