Header Ads

Chỉ tiêu tuyển sinh các trường ngành quân đội năm 2017

Cục đào tạo Bộ Quốc phòng vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng các trường đào tạo khối ngành quân đội năm 2017.
Cục đào tạo Bộ Quốc phòng vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng các trường đào tạo khối ngành quân đội năm 2017.

XEM TẠI ĐÂY

No comments

Powered by Blogger.