Header Ads

Có cách nào để lọc dữ liệu trong vùng chứa công thức đã khóa không ạ?

Hỏi: Có cách nào để lọc dữ liệu trong vùng chứa công thức đã khóa không ạ?
Có cách nào để lọc dữ liệu trong vùng chứa công thức đã khóa không ạ?
Trả lời:
Bước 1: Các bạn mở sheet chứa vùng dữ liệu cần khóa, sau đó chọn tất cả sheet bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + A. Sau đó nhấn chuột phải và chọn Format Cells.
Trong hộp thoại Format Cells các bạn chọn thẻ Protection và bỏ chọn Locked và nhấn OK.
Bước 2: Chọn vùng dữ liệu cần khóa, sau đó nhấn chuột phải và chọn Format Cells.
Xuất hiện lại hộp thoại Format Cells các bạn chọn thẻ Protection, đánh dấu chọn vào Locked và nhấn OK.
Bước 3: Các bạn có thể chọn thẻ Review - Protect Sheet (hoặc Home - Format - Protect Sheet).
Xuất hiện hộp thoại Protect Sheet các bạn nhập mật khẩu vào ô Password to unprotect sheet - OK.
Lưu ý: Khi Protect Sheet, check vào Use AutoFilter thì vẫn lọc được nha bạn.
Xác nhận lại mật khẩu trong Reenter password to proceed - OK.
Như vậy vùng dữ liệu của các bạn đã được khóa, để mở khóa các bạn vào lại Review - Unprotect Sheet (hoặc Home - Format - Unprotect Sheet) sau đó nhập mật khẩu vào hộp thoại Unprotect Sheet và nhấn OK để mở khóa vùng dữ liệu.

No comments

Powered by Blogger.