Header Ads

Cách thay đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Windows

Các bạn chỉ việc vào Start >> Control Panel >> Regional and Language options >> Customize, thẻ Number và thiết lập ngược lại là được.
Cách thay đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Windows
- Decimal symbol: định dạng dấu ngăn cách thập phân
- Digit grouping symbol: định dạng dấu ngăn cách phần nghìn, triệu, tỷ ...
- List separator: định dạng dấu ngăn cách trong công thức.
Nhiều trường hợp sau khi chọn đúng dấu chấm dấu phẩy trong Control Panel như trên nhưng khi chạy Excel vẫn hiển thị sai. Cách chỉnh như sau:
Vào Excel, chọn Tool >> Option >> International
Chọn như sau: Tick vào Use System Separator
Cách thay đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Windows

No comments

Powered by Blogger.