Header Ads

Cách tránh vi phạm nguyên tắc cộng đồng

Cách tránh vi phạm nguyên tắc cộng đồng
Bước 1: Bạn cần chuyển đổi Video thành Mov. Bạn có thể dùng nhiều phần mềm như format factory, dùng code đổi như ffmpeg,..
Bước 2: Bạn tải video về Reup cần đổi MD5.
Bước 3: Bạn chuyển đổi ngày tháng năm lùi về 1 năm trước để YouTube đỡ nhòm ngó.
Bước 4: Bạn tiến hành up video lên YouTube chuẩn bị chiến. Lưu ý: ở bước này bạn không được up ở chế độ công khai nhé!
Bước 5: Đợi tải lên 100%. Lưu ý: Không thêm mô tả, tag gì cho video nhé!
Bước 6: Bước cuối cùng quan trọng. Bạn tiến hành thoát trình duyệt khi hoàn thành tải lên 100%. Tiếp theo vào Trình chỉnh sửa video của YouTube chọn video vừa tải lên và kéo video của bạn vừa tải lên vào tiến hành tạo video mới bằng Trình chỉnh sửa. Thêm tag, mô tả cho video khi tải lên xong!
Lời khuyên nhỏ tránh vi phạm cộng đông YouTube: Một ngày đăng dưới 5 video kẻo dính spam nhé!. Hãy bắt tay vào ngay để thấy kết quả nhé! Chúc các bạn thành công và kiếm được nhiều tiền từ Google.

No comments

Powered by Blogger.