Header Ads

Danh sách các trường quân đội tuyển sinh bổ sung đợt 2 năm 2016

Các trường quân đội vừa thông báo tuyển sinh bổ sung nguyện vọng bổ sung đợt 2 năm 2016.
1/ Chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ hệ quân sự:
Danh sách các trường quân đội tuyển sinh bổ sung đợt 2 năm 2016Danh sách các trường quân đội tuyển sinh bổ sung đợt 2 năm 2016Danh sách các trường quân đội tuyển sinh bổ sung đợt 2 năm 2016
2/ Chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển hệ dân sự:
Danh sách các trường quân đội tuyển sinh bổ sung đợt 2 năm 2016Danh sách các trường quân đội tuyển sinh bổ sung đợt 2 năm 2016Danh sách các trường quân đội tuyển sinh bổ sung đợt 2 năm 2016Danh sách các trường quân đội tuyển sinh bổ sung đợt 2 năm 2016
Nguồn: giaoduc.net.vn

No comments

Powered by Blogger.