Header Ads

Bài tập và thực hành 2 môn Tin học 10: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH

Bài tập và thực hành 2 môn Tin học 10: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH
1/ Làm quen với máy tính

2/ Sử dụng bàn phím

3/ Sử dụng chuột
- Di chuyển chuột.
- Nháy chuột.
- Nháy đúp chuột.
- Kéo thả chuột.

No comments

Powered by Blogger.