Header Ads

Hướng dẫn tạo sitemap cho blogspot mới nhất

1/ Tạo sơ đồ trang web
Đăng nhập vào Google Webmaster Tools với tài khoản Google của bạn.
Chọn Thu thập dữ liệu - Sơ đồ trang web để cài site map.
Bấm nút Thêm/Kiểm tra sơ đồ trang web (nút màu đỏ).
Một của sổ Popup xuất hiện bạn dán đoạn code lấy theo RSS của Google vào:
atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500
Sau đó bấm chọn Gửi sơ đồ trang web.
Hướng dẫn tạo sitemap cho blogspot mới nhất
Như vậy là bạn đã tạo sitemap blogspot cho google rồi.
2/ Tạo một sơ đồ trang web thân thiện hơn
Bạn đăng nhập vào Blogger - chọn Trang - tạo trang mới.
Sau đó các bạn chuyển sang chế độ HTML trong trang mới đó và chèn đoạn code sau:
<script src='https://my-server-film.googlecode.com/files/tohaitrieu.net-sitemap.js'> </script> <script style='text/javascript'> var numposts = 999; var showpostthumbnails = true; var displayseparator = true; </script> <script src="http://abc.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recent&amp;max-results=999"></script>
Thay http://abc.blogspot.com/ bằng link trang web của bạn.
Lưu lại và kiểm tra kết quả.
Nguồn: ngocha89.blogspot.com

No comments

Powered by Blogger.