Header Ads

Công cụ kiểm tra tốc độ website tốt nhất hiện nay

Thông thường bản thân mình không dùng một dịch vụ cố định để kiểm tra website mà sẽ thay phiên sử dụng nhiều công cụ khác nhau, vì mỗi công cụ sẽ có những đặc tính phân tích khác nhau nhằm hỗ trợ mình cấu hình website lại cho chuẩn. Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm công cụ kiểm tra tốc độ website thì dưới đây là danh sách các website tốt nhất để bạn có thể sử dụng.
công cụ kiểm tra tốc độ website
1. LoadImpact (Free)
2. GTMetrix (Free)
3. PingDoom Tool (Free)
4. WebPageTest (Free)
5. Dotcom Monitor (Free)
Bonus: Cải thiện website với Google Pagespeed Insight
Lời kết
Các công cụ ở trên (ngoại trừ Google Pagespeed Insight) được mình sử dụng khá thường xuyên và hầu như đều sử dụng song song với nhau chứ không phải chỉ dùng một công cụ duy nhất, vì các chức năng của nó có thể khác nhau ít nhiều.
Nguồn: tổng hợp

No comments

Powered by Blogger.