Header Ads

Các văn bản pháp luật về Thương mại Điện tử

Các Văn bản, nghị định về Thương mại điện tử
Các Văn bản, nghị định về Thương mại điện tử
- Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về Quản lý website thương mại điện tử. Thay thế cho Thông tư số 12/2013/TT-BCT
- Nghị định số 185/2013/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử.
- Nghị định số 106⁄2011⁄NĐ-CP của Chính phủ ban hành về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26⁄2007⁄NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
- Nghị định số 51⁄2010⁄NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
- Nghị định số 102⁄2009⁄NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
- Nghị định 28⁄2009⁄NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet.
- Nghị định số 97⁄2008⁄NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, xử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
- Nghị định số 90⁄2008⁄NĐ-CP của Chính phủ về chống thư rác.
- Thông tư số 09⁄2008⁄TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn Nghị định thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử.
- Nghị định số 06⁄2008⁄NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.
- Nghị định số 64⁄2007⁄NĐ-CP của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.
- Nghị định số 63⁄2007⁄NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CNTT.
- Nghị định số 35⁄2007⁄NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực ngân hàng.
- Nghị định số 27⁄2007⁄NĐ-CPcủa Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
- Nghị định số 26⁄2007⁄NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
- Luật Công nghệ thông tin.
- Nghị định số 57⁄2006⁄NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử.
- Luật Giao dịch điện tử.
- Luật Thương mại.
- Bộ luật Dân sự.
- Bộ luật tố tụng dân sự
TẢI VỀ TRỌN BỘ TẠI ĐÂY
Nguồn: xttmdn.com

No comments

Powered by Blogger.