Header Ads

Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Tin học 12

Ôn tập học kỳ 2 gồm các bài sau đây:
- Bài 6: Biểu mẫu.
- Bài 7: Liên kết giữa các bảng.
- Bài 8: Truy vấn dữ liệu.
- Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo.
- Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ
- Bài 11: Các thao tác với CSDL quan hệ.
- Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ CSDL.
- Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL.
Đề cương ôn tập học kỳ 2, Tin học 12
Một số câu hỏi trắc nghiệm tham khảo: TẢI VỀ TẠI ĐÂYNguồn: tinhocgiarai

No comments

Powered by Blogger.