Header Ads

Hiển thị bài đăng theo nhãn ở trang chủ

Hướng dẫn cách làm theo mẫu sau
Hiển thị bài đăng theo nhãn ở trang chủ
Vào Mẫu chọn Chỉnh sửa HTML, sau đó tìm đến đoạn code như hình dưới rồi muốn hiển thị nhãn nào thì chỉnh sửa phần gạch dưới màu đen.
Chúc bạn thành công!

No comments

Powered by Blogger.